Pomorze Zachodnie

Działanie 1.1 z 2016

Adam Dzik Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HYDROBUD" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Badanie nad technologią opracowania innowacyjnej mieszanki do produkcji wyrobów betonowych przy udziale kruszyw recyklingowych”.

Opis projektu

Projekt będzie obejmował badania w środowisku laboratoryjnym i rzeczywistym, które
przeprowadzi Politechnika Koszalińska. Ich celem jest opracowanie receptury oraz
przeprowadzenie wstępnej weryfikacji wytrzymałościowej fibrobetonów na bazie kruszywa
recyklingowego np. porozbiórkowego.

Cele projektu

Wynikiem prac badawczo-rozwojowych będzie propozycja mieszanki fibrobetonowej (na
bazie kruszywa recyklingowego, np. porozbiórkowego) oraz wyniki badań wybranych cech
fizycznych i wytrzymałościowych (tj. gęstość, wytrzymałość na: ściskanie, rozciąganie i
ścinanie, moduł sprężystości oraz wytrzymałości resztkowe i granicę proporcjonalności)
zaproponowanego kompozytu. Cel projektu poprzez zaplanowane do realizacji prace
badawczo rozwojowe będzie prowadził do rozwijania współpracy pomiędzy sektorem
naukowym a biznesowym.

Wartość projektu

61 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

42 500,00 PLN