Pomorze Zachodnie

Działanie 1.5 z 2016

Adam Dzik Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HYDROBUD" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik poprzez dywersyfikację działalności”.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu dojdzie do rozpoczęcia produkcji obejmującej wytwarzanie wysoko innowacyjnych wyrobów betonowych w oparciu o wyniki badań B+R. Projekt obejmuje uruchomienie nowej dla Wnioskodawcy produkcji wyrobów betonowych w postaci innowacyjnych prefabrykatów, w tym prefabrykatów wielkogabarytowych wraz z dostosowywaniem i montażem niezbędnych w ich zakresie zbrojeń metalowych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa P.H.U „HYDROBUD” Adam Dzik. Zastosowane zostaną najnowocześniejsze technologie innowacyjne oparte na niespotykanej dotychczas specyfikacji mieszanki kruszyw do wyrobów betonowych, składającej się z kruszyw odpadowych oraz rozproszonego zbrojenia włókien stalowych, wdrażając w firmie zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Wartość projektu

9 833 604,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 997 400,00 PLN