Pomorze Zachodnie

Działanie 1.5 z 2017

Adam Dzik Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HYDROBUD" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wzrost konkurencyjności regionu Zachodniopomorskiego poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań hydrotechnicznych w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „HYDROBUD” Adam Dzik”.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu dojdzie do rozpoczęcia nowej gałęzi produkcji obejmującej produkcję fibrobetonu specjalnego wytworzonego na bazie kruszyw odpadowych wykorzystywanego do budowy obiektów inżynierii wodnej oraz udoskonalenia świadczonej do tej pory usługi – wprowadzenie do przedsiębiorstwa udoskonalonej usługi wytwarzania hydrotechnicznych obiektów inżynierii wodnej stosowanych przy budowie obiektów inżynierii wodnej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa P.H.U „HYDROBUD” Adam Dzik. Zastosowane zostaną najnowocześniejsze technologie innowacyjne oparte na innowacyjnym procesie przygotowania materiałów składowych mieszanki fibrobetonowej i wykorzystania w niej kruszyw odpadowych w celu tworzenia obiektów inżynierii wodnej.

Wartość projektu

9 840 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 000 000,00 PLN