Pomorze Zachodnie

Działanie 3.4 z 2020

Firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HYDROBUD" Adam Dzik z Ustronia Morskiego uzyskała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis projektu

Numer Umowy POIR.03.04.00-32-0170/20-00

Cele projektu

Celem projektu jest utrzymanie płynności finansowej Firmy. Rezultatem projektu jest utrzymaniem przez 3 miesiące działalności gospodarczej.

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania wynosi 183.491,31