Pomorze Zachodnie

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „HYDROBUD” Adam Dzik

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „HYDROBUD” Adam Dzik dzięki implementacji wyników badań oraz wdrożeniu innowacji usługowej oraz procesowej.

Opis projektu

W ramach projektu planowane jest rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenie
udoskonalonej oferty.
Dzięki zakupionemu w ramach projektu zaawansowanemu sprzętowi (palownica z osprzętem),
który zostanie zintegrowany z pontonem hydrotechnicznym wraz z dostępem do własnych
rozwiązań materiałowych (produkcja betonów specjalnych) zostanie stworzony
wielozadaniowy zestaw do prac hydrotechnicznych, którego zaletą będzie elastyczność
wyboru rozwiązań konstrukcyjnych (pale wbijane, wiercone, grodzice itp.) dostosowanych do
lokalnych warunków środowiskowych.
Inwestycja pozwoli na udoskonalenie prowadzonej do tej pory działalności w zakresie budowy
obiektów inżynierii wodnej poprzez jej rozszerzenie, zwiększenie konkurencyjności i zdolności
produkcyjnej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności
przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie specjalistycznych usług budownictwa hydrotechnicznego
w oparciu o integrację innowacyjnych technologii geoinżynieryjnych z zastosowaniem
nowoczesnej wielozadaniowej palownicy z systemami RF (Resonance Free) oraz VM
(Variable Moment)

Wartość projektu

9 465 182,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 462 871,50 PLN