Logo Pomorze Zachodnie
Logo Nagłówka
- A A +

Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo

Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo

Cel

Inwestycje realizowane w okresie od 05.2010 r. Do 08.2011 r. Na rzecz gminy Krokowa

Zakres usług

Wykonano:

 • trzy drewniane pomosty – stałe
 • montaż trzech pomostów pływających
 • trzy slipy
 • dwie wiaty i trzy budynki obsługi przystani z sanitariatami
 • uzbrojenie terenu w przyłącza wodno – kanalizacyjne i energetyczne
 • nawierzchnie z kostki betonowej
 • zagospodarowanie terenu obiektami małej architektury
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo
 • Budowa Przystani Rybackich Nad Jez. Żarnowieckim W Brzyno I Lubkowo